10.016.6000-28.33С, ВАЛ КАРД. С ЗАЩ. КОЖ.

SKU: 10.016.6000-28.33С